Szkodliwość promieniowania

Nie tylko substancje chemiczne, lecz także niekorzystne częstotliwości mają szkodliwy wpływ na organizm człowieka. Do ważnych źródeł szkodliwego promieniowania zalicza się promieniowanie stref geopatycznych, spowodowane występującymi anomaliami Ziemi. Promieniowania te tworzą wokół ziemi pole o charakterze elektromagnetycznym lub elektrycznym. Najczęściej pochodzą one od podziemnych cieków wodnych, uskoków tektonicznych, pustek geologicznych oraz złóż mineralnych. Szkodliwość promieniowania polega na ciągłym podrażnianiu i uaktywnianiu komórek i tkanek. Komórki będąc ciągle uaktywniane nie doznają właściwego wypoczynku. Siły odpornościowe słabną powodując coraz słabszą obronę przed atakami różnych wirusów i bakterii. Strefy geopatyczne często nakładają się na siebie tworząc wielopiętrowe skrzyżowania. Skrzyżowania szczególnie zwiększają negatywne natężenie promieniowania geopatycznego i są przyczyną poważnych chorób i przedwczesnych śmierci. Nawet po leczeniu szpitalnym lub sanatoryjnym powrót do miejsca ze szkodliwym promieniowaniem –  powoduje ponowny nawrót choroby. Obserwacje prowadzone przez wieki pozwoliły wytypować odczucia charakterystyczne dla ludzi przebywających w strefie promieniowań geopatycznych:
– osłabienie bariery obronnej organizmu m.in. skutek zaburzeń w przyswajaniu pierwiastków śladowych i witamin,
– płytki niespokojny sen,
– stałe osłabienie przy wstawaniu, uczucie ociężałości,
– wzmożona nerwowość, mrowienia,
– bóle i puchnięcia stawów.
Obecnie wiemy, że dzieje się tak dlatego, że nasz organizm znaczną część energii życiowej przeznacza na ochronę przed promieniowaniem geopatycznym.
Czym zatem jest radiestezja? Radiestezja to sposób na poprawę warunków zdrowotnych.

Add Comment